4 Ekim 2011 Salı

ZARA FULL ALBÜMLERİ İNDİR

Zara ~ İstanbul Flamenko 5`lisi (2012)

[IMG]


Ramo
Anonim
Adaletin Bu mu Dünya
Söz & Beste: Ali Ercan
Gel Ey Seher
Söz: Fikret Goca Müzik: Polad Bülbüloğlu
Leylim Ley
Söz: Sabhattin Ali Beste: Ömer Zülfü Livaneli
Çeşmi Siyahım
Söz & Müzik: Aşık Mahzuni Şerif
Ben Bir Anayım
Söz: Zara Müzik: İstanbulFlamenko5'lisi
Bahçe Duvarından Aştım
Söz: Neşet Ertaş Beste: Muharrem Ertaş
Şu Karşıki Dağda
Anonim
Eski Evin Merteği
Anonim
Iğdır'ın Al Alması
Anonim
Portakal Çiçeği (Enstrümantal)
Beste: İstanbulFlamenko5'lisi

İNDİR

ZARA - HAZİNE (2011 ALBÜM)
01. Açma Yaram Derindedir
02. Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını
03. Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını
04. Ali Misin Sen
05. Baba Bugün (U.H)
06. Bahçede Yeşil Çınar
07. Burası Adıyaman
08. Kırmızı Gül
09. Pişmanlık Yok
10. Bari Sen
11. Son Hıçkırık
12. Sana Olsaydı

İNDİR

İNDİR
01- Aðýt

02- Eklemedir Koca Konak
03- Sebebini Bileyim
04- Anadolu
05- Armut Aðacý
06- Kýzýlkaya
07- Gel He Bele
08- Türküler Susmaz
09- Bit Tipiye Yakalandým
10- Dostum Dostum
11- Yeni Hamamýn Üstüyem
12- Deðmen Benim Gamlý Yaþlý Gönlüme
13- Þad Olup Gülmedim
14- Kesik Cayýr

15- Sele Gitti

İNDİR


İNDİR

ZARA-BOYUT


01- Baþýmda Altýn Tacým
02- Zeytinyaðlý (Gelin Nazlanmasý)
03- Sir Dugumlu Ahýmda
04- Gele Gele Geldik
05- Oy Calamadum Gitti (Sürmene)
06- Havalanma Telli Durnam
07- Bulut Gelir
08- Bu Gece
09- Ah Hamamcý
10- Söylenir Gezersin (Samah)
11- Hasretinden Yandý Gönlüm
12- Ceyran (Azeri)
13- Ova Garibi
14- Yunus
15- Kütahyanýn Pýnarlarý
16- Tin Tin İNDİR

İNDİR

ZARA-BOYUT-VCD(WMV)


1-Baþýmda Altýn Tacým
2-Kütahyanýn Pýnarlarý
3-Söylenir Gezersin
4-Tin Tin
5-Bu Gece
6-Bulut Gelir Seher Yele
7-Gele Gele Geldik
8-Hasretinden Yandý Gönlüm
9-Havalanma Telli Turnam
10-Oy Çalamadum Gitti
11-Sýr Düðümlü Ahýmda
12-Zeytinyaðlý Yiyemem
13-Ova Garibi


İNDİR


ZARA-MİSAFİR


01- Kalenin Dibinde Bir Taþ Olaydým
02- Ey Sevdiðim
03- Elif Dedim
04- Gurbet Türküsü
05- Hakikat Bir Gizli Sýrdýr
06- Þen Olasýn Ürgüp (Cemalim)
07- Gurbet Elde Bir Hal Geldi Baþýma
08- Divane Aþk
09- Köprüden Geçti Gelin
10- Bulut Bulut Üstüne
11- Hayal Kurdum
12- Beyaz Giyme Toz Olur
13- Deðme Felek
14- Bugün Ayin Iþýðý
15- Haykýrdý Çýktý Meþeden (Köroðlu
16- Hastane Önünde Ýncir Aðacý
17- Sarý Yazma
18- SilleİNDİR

İNDİR


ZARA-ÖZLENENLER


CD 1:


01- Bir Bahar Akþamý
02- Gönlümün Ýçindedir
03- Bir Rüzgardýr Gelir Geçer Sanmýþtým
04- Su Göðsüm Yýrtýlýp Baksan
05- Sebep Sensin Gönülde Ýhtilale
06- Dilsad Olacak Diye
07- Bakýþý Çaðýrýr Beni Uzaktan
08- Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktýr
09- Ettiðin Çevri Bile Kendime Nimet Bilirim
10- Ýnan Ki Kimse Bana
11- Söyleyemem Derdimi Kimseye
12- Unutamadým Seni Ben
13- Güller Arasýnda Seni Bensiz Gören Olmuþ
14- Unutturamaz Seni Hiçbirsey
15- Bakmýyor Çeþm-i SiyahİNDİR
CD 2:


01- Sarmaþýk Gülleri
02- Boþ Kalan Çerçeve
03- Kalbi Kýrýk Serseri
04- Sen Bensiz Ben Sensiz
05- Nisan Yaðmuru
06- Ömrümce Hep Adým Adým
07- Buruk Acý
08- Kederli Günlerimde
09- Dönsende Artýk Sevemem
10- Senede Bir Gün
11- Damarýmda Kanýmsýn
12- Sensiz OlmuyorİNDİR


ZARA-BÜLBÜL-İ ŞEYDA


01-a) Tekbir
b) Sâlât-i Ümmiye
02- a) Ah Bi-Mekaným
b) Salik Meratip Kateder
03- a) Kaside (Bülbül)
b) Dinle Sözüm Sana Direm
04- a) Aþkýn Ýle Aþýklar
b) Güzel Aþýk Cevrimizi
05- Ah Nice Bir Uyursun
06- a) Daðlar Ýle Taþlar Ýle
b) Ömrün Bitirmiþ Virânemiyem
07- Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan
08- Segah Tezkir / Uþþak Esma Zikri
09- Can Ellerinden Gelmiþem
10- Dolap Niçin Ýnilersin
11- Gül Yüzünü Rüyamýzda
12- Erler Demire Destur AlalýmİNDİR


ZARA-ZAMANI GELDİ


CD 1 / Zamaný Geldi


01- Mapushane Ýçinde
02- Avþar Bozlaðý
03- Yandý Baðrým
04- Kýrklar Semahý
05- Ah Ýstanbul
06- Kýrca'lý Ali
07- Payton Geldi
08- Kal'adan Kal'aya Þahin Uçurdum
09- Kýzým Diyor
10- Derdimi Dökersem
11- Potpori
Müdür Beyin Yeþil Kürkü
Abum Abum
Yine Yeþillendi
12- Yol Havasý (U.H)
13- Esti Bahar Rüzgarý
14- Nem Olacak Felek Benim
15- Ben Bir Yakup Ýdim
16- Kýrmýzý Buðday
17- Aman Dayler
18- Zamaný GeldiİNDİR
CD 2 / 70'li Yillar

01- Beni Unutma
02- Yalnýzlar Rýhtýmý
03- Hasret
04- Tükeneceðiz
05- Haydi Uðurla
06- Atlý Karýnca
07- Deniz ve Mehtap
08- Sevdim Seni
09- Tek Baþýna
10- Baharda Kuþlar Gibi
11- Sen Ýstedin
12- Without YouİNDİR
ZARA-BAHAR


Tez Gel Yarim
Derde Düþtüm
Be Vefasýz
Yalelli
Aþk Bir Izdýrap
Artýk Sana Elveda
Yare Söyleme (U.H)
Sunam
Son Fasýl
Atým Arap
Havada Durna Sesi
Gova Gova
Seyran
Bir Ýncecik
Ömrün Payýzýnda
Ýsteyirem Görem SeniİNDİR
ZARA-TÜRKÜLERLE TÜRKİYE ALBÜMLERİ

ZARA-MARMARA TÜRKÜLERİ


1-Ak Tren Kara Tren-Tekirdað
2-Arabam Taþa Geldi-Balýkesir
3-Aþaðýdan Gelen Haným-Bilecik
4-Boyda Bosun Yoktur-Yalova
5-Bursa Köy Güvendeleri(Karþýlama)-Bursa
6-Çemberimde Gül Oya-Çanakkale
7-Evlerinin Önü Dumanlý-Bilecik
8-Gemilerde Talim Var-Ýstanbul
9-Ýki Keklik-Balýkesir
10-Kahve Yemenden Gelir-Edirne
11-Þu Bursanýn Kestanesi-Bilecik
12-Telgrafýn Tellerine-Ýstanbul
13-Uzun Kavak Ne Gidersin Engine-kýrklareli


İNDİRZARA-EGE TÜRKÜLERİ


1.Çaðýrýn Efeleri Açsýnlar Keseleri-Afyon
2.Çayýn Öte Yüzünde-Manisa
3.Çeþmeden Dudu Geçti-Uþak
4.Daðlarýn Ardýndayým-Denizli
5.Dam Baþýna Asý da Koymuþ Galbýrý-Afyon
6.Demirciler Demir Döver Tunc Olur-Muðla
7.Elif Dedim Be Dedim-Kütahya
8.Ferahi(Zeybek)-Muðla
9.Ýki Bülbül Derelerde Un Eder-Kütahya
10.Ýstanbul Sen Bir Hanmýsýn-Kütahya
11.Kütahya'nýn Pýnarlarý-Kütahya
12.Þu Ýzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir-Ýzmir


İNDİRZARA-AKDENİZ TÜRKÜLERİ


1.Altýn Tasta Gül Kuruttum-Hatay
2.Ardýçtandýr Kuyularýn Kovasý-Burdur
3.Ay Doðar Aþmak Ýster-Isparta
4.Baþýna Baðlamýþ Astar(Silifke Zeybeði)-Ýçel
5.Dam Baþýna Çýksam-Antalya
6.Kalenin Üstü Direk-Adana
7.Kalkan Ýle Kapý Taþýn Arasý-Antalya
8.Menevþe Buldum-Osmaniye
9.Portakalým Tekerlendi-Ýçel
10.Serenler-Burdur
11.Þu Dere Aka Aka-Adana
12.Su Gelir Kütüðünden-Adana
13.Þu Karþý ki Daðda Kar Var-Hatay


İNDİRZARA-KARADENİZ TÜRKÜLERİ
ORTA VE DOÐU KARADENİZ TÜRKÜLERİ


CD-1


1.Atýmý Baðladým Ben Bir Kotana-Gümüþhane
2.Beni Bir Dost Yaraladý-Samsun
3.Bulutlar Oynaþýr-Artvin
4.Deymen Benim-Tokat
5.Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim-Çorum
6.Gökte Yýldýz Aymisun-Rize
7.Gökyüzünde Bölük Bölük Durnalar-Amasya
8.Ýðdenin Dallarý Yerde-Çorum
9.Kaleden Ýndim Bugün-Sinop
10.Ne Elmadýr Ne de Nar-Çorum
11.Ordu'nun Dereleri-Ordu
12.Tarlaya Ektim Soðan-Trabzon
13.Zerdali Çiçeklendi-Gümüþhane


İNDİR
BATI KARADENİZ TÜRKÜLERİ

CD-21.Beyaz Giyme-Bolu
2.Çifte Çýkar Martinimin Dumaný-Kastamonu
3.Düriyemin Güðümleri-Zonguldak
4.Elma Attým Yuvarlandý-Bolu
5.Estireyim mi-Düzce
6.Geyme Dedim Giydin Sen Bu Alleri-Karabük
7.Gide Gide Kundurama-Bartýn
8.Kale Kapýsýndan Girdim-Bartýn
9.Macir Mahalle Yollarý-Zonguldak


İNDİRZARA-İÇ ANADOLU TÜRKÜLERİ


1.Aksineye Vardým-Niðde
2.Asker Yolu Beklerim-Yozgat
3.Aynalý Körük-Çankýrý
4.Beyaz Fesli Esmer-Aksaray
5.Bir Yiðit Gurbete Gitse-Kýrýkkale
6.Daðlar Daðladý Beni-Kýrþehir
7.Dam Baþýnda Oturur-Aksaray
8.Erkilet Güzeli-Kayseri
9.Evinin Önü Yaldýzdan-Çankýrý
10.Kahpe Felek-Sivas
11.Karanfil Oylum Oylum-Konya
12.Kebabýn Tuzu Gibi-Karaman
13.Menekþe Koymuþlar Gülün Adýný-Kýrýkkale
14.Misket-Ankara
15.Yaylalar Ýçinde Erzurum Yayla-Aksaray
16.Yüce Dað Baþýnda-Nevþehir


İNDİRZARA-DOÐU ANADOLU TÜRKÜLERİ


1.Ay Daðlar Sende Gözüm-Iðdýr
2.Bilen Ben imiþ Senden Niye-Ardahan
3.Bir Oda Yaptýrdým-Van
4.Bu Daðda Maral Gezer-Iðdýr
5.Ceyraným Gel Gel-Kars
6.Kalenin Bedenleri-Muþ
7.Oy Akþamlar-Elezýð
8.Sinemde Bir Tutuþmuþ-Elezýð
9.Þu Yalancý Dünyaya-Tunceli
10.Tanrýdan Diledim-Erzincan
11.Urfa'ya Paþa Geldi-Van


İNDİRZARA-GÜNEYDOÐU TÜRKÜLERİ


1.Aktaþ Diye Bellediðim-Þýrnak
2.Bu Daðlar Meþe Daðlar-Þýrnak
3.Diyarbakýr Dört Köþe-Batman
4.Durnalar Dizi Dizi-Adýyaman
5.Hangi Baðýn Baðbanýsan-Diyarbakýr
6.Harman Yeri Sürseler-Þanlýurfa
7.Havalar Ayaz Gelin Haným-Adýyaman
8.Karanfil Deste Gider-Kilis
9.Zeytin Yapraðý Yeþil-Kilis


İNDİRZARA-FİLM VE DÜET ŞARKILARI ALBÜMÜ


1-GERÇEK AÞK
2-OLMUYOR
3-AÞK
4-DELÝ YARÝM
5-YUSUF'U KAYBETTÝM
6-ELÝF DEDÝM
7-KEKLÝK GÝBÝ
8-AVÞAR BOZAÐI
9-HASTANE ÖNÜNDE ÝNCÝR AÐACI
10-SABAHIN SEHERÝNDE
11-BÝR FIRTINA TUTTU BÝZÝ


İNDİR


ZARA-SAHNE KAYITLARI

ZARA-SAHNE-1


1-DUYDUM KÝ UNUTMUÞSUN
2-LEYLÝM LEY
3-YEÞÝL ÖRDEK GÝBÝ
4-DOSTUM DOSTUM
5-NE AÐLARSIN
6-URFA'NIN ETRAFI
7-KARA TREN
8-ACEM KIZI
9-ACEM KIZI-2
10-ADANALI
11-AÐLAMA GÖZLERÝM
12-ANAM AÐLAR BAÞUCUMDA DURUR
13-BEYOÐLUNDA GEZERSÝN-YEMENÝMDE HARE VAR
14-BÝR TESELLÝ VER
15-AZERÝ HALK MAHNISI
16-BAHÇALARDA MOR MENÝ


İNDİR

ZARA-SAHNE-2


1-ARARIM
2-ARIM BALIM PETEÐÝM
3-ARTIK SEVMEYECEÐÝM
4-AYLAR GEÇÝYOR SEN HALA BANA GRLECEKSÝN
5-BEN SENÝ UNUTMAK ÝÇÝN SEVMEDÝM
6-BÖLEMEDÝM FELEK ÝLE KOZUMU
7-BURASI MUÞTUR
8-DÝYARBAKIR YOLUNA
9-DUYDUM KÝ UNUTMUÞSUN-2
10-ÇÝLE BÜLBÜLÜM
11-DELALIM
12-DERTLÝYÝM RUHUMA HÝCRANIMA
13-DAÐLAR DAÐLAR
14-DUYDUM KÝ UNUTMUÞSUN-3
15-DALGALANDIM DA DURULDUM
16-DERTLÝYÝM RUHUMA HÝCRANIMA-2


İNDİRZARA-SAHNE-3


1-ÇEMBERÝMDE GÜL OYA
2-ÇÖKERTME
3-DOSTUM DOSTUM-2
4-ÇARÞAMBAYI SEL ALDI
5-ÇEKEMEZLER SEVGÝMÝZÝ
6-ELA GÖZLÜM BEN BU ELDEN GÝDERSEM
7-ELEDÝM ELEDÝM
8-ESMERÝM BÝÇÝM BÝÇÝM-DÝYARBAKIR YOLUNA
9-FÝKRÝMÝN ÝNCE GÜLÜ
10-FÝKRÝMÝN ÝNCE GÜLÜ-2
11-GÖKYÜZÜNDE YALNIZ GEZEN YILDIZLAR
12-GEL HE BELE
13-GEL GÖR BENÝ-SEVDÝM SENÝ
14-GEL GEL OÐLAN
15-GÜLÜM BENÝM
16-HACEL OVASI
17-GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK


İNDİR

ZARA-SAHNE-4


1-HACEL OVASI-2
2-HALAY-LORKE-CANEY
3-HAN SARHOÞ HANCI SARHOÞ
4-HAYDÝ UÐURLA
5-HUMA KUÞU-URFALIYAM EZELDEN
6-ÝMKANSIZ AÞK
7-ÝÞTE GÝDÝYORUM
8-KAÞLARIN KARASINA
9-KAÞLARIN KARASINA-2
10-MARDÝN KAPI ÞEN OLA
11-METRÝS
12-MÝHRÝBAN
13-MÜHÜR GÖZLÜM
14-MUTLU OL YETER
15-MUTLULUK FÝLM MÜZÝÐÝ
16-ÞAD OLUP GÜLMEDÝM-KESÝK ÇAYIR


İNDİRZARA-SAHNE-5


1-KÝMSEYE ETMEM ÞÝKAYET
2-KÖPRÜDEN GEÇTÝ GELÝN
3-LEYLA BÝR ÖZGE CANDIR
4-LEYLÝM LEY-2
5-MÜHÜR GÖZLÜM-2
6-NEREDESÝN SEN
7-OY ASÝYE
8-SARI YAZMA-MÜHÜR GÖZLÜM
9-SEBEBÝNÝ BÝLEYÝM
10-SEGAH TEZKÝR
11-SENDEKÝ KAÞLAR
12-SEVEMEDÝM KARAGÖZLÜM
13-SULAR DURULUR DERLER
14-SULAR DURULUR DERLER-2
15-SULTANIM
16-UZUN ÝNCE BÝR YOLDAYIM


İNDİR

ZARA-SAHNE-6


1-VEDA BUSESÝ
2-YARÝM ÝSTANBUL'U MESKEN MÝ TUTTUN
3-YARÝM SENDEN AYRILALI
4-YEÞÝL ÖRDEK GÝBÝ
5-YEÞÝL ÖRDEK GÝBÝ-2
6-YEÞÝL ÖRDEK GÝBÝ-3
7-ZAMANI GELDÝ
8-YANA YANA KÜL OLDUM
9-SENSÝZ OLMUYOR
10-ÞÝMDÝ UZAKLARDASIN
11-TELLÝ TURNAM SELAM GÖTÜR
12-BÝR KIZIL GONCAYA BENZER-GÖNÜL AÞIK OLDU SANA
13-I WÝLL ALWAYS LOVE YOU
14-GERÝ DÖN
15-ÝNDÝM HAVUZ BAÞINA


İNDİR

ZARA-SAHNE-7


1-CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA
2-GÜNÜN BÝRÝNDE
3-VARIN SÖYLEYÝN
4-FÝKRÝMÝN ÝNCE GÜLÜ-4
5-HAVADA BULUT YOK
6-NEREDESÝN SEN
7-BE VEFASIZ
8-BENZEMEZ KÝMSE SANA
9-FESUPHANALLAH
10-GERÇEK AÞK
11-ELLER KADÝR KIYMET BÝLMÝYOR ANNE
12-MUHABBET BAÐINA GÝRDÝM BU GECE
13-TEZ GEL YARÝM
14-GÝDEMEM
15-NEREDESÝN SEN-3
16-FÝKRÝMÝN ÝNCE GÜLÜ-5
17-BENZEMEZ KÝMSE SANA
18-PENCEREDEN KAR GELÝYOR


İNDİR


ZARA-NEŞECİK ALBÜMLERİ


ZARA-NEŞECİK-CANIM ASKERİM-ACI GERÇEKLER


Zara(Nesecik) - Aci Gerçekler
Zara(Nesecik) - Agla Sevgilim
Zara(Nesecik) - Anam Anam
Zara(Nesecik) - Arada Bir
Zara(Nesecik) - Canim Askerim
Zara(Nesecik) - Çilekes
Zara(Nesecik) - Düstüm Gel
Zara(Nesecik) - Geçen Yil
Zara(Nesecik) - Gurbet (Sabret Sevgilim)
Zara(Nesecik) - Gurbet
Zara(Nesecik) - Sevdigim
Zara(Nesecik) - Yemen Yolu İNDİR

ZARA-NEŞECİK-EYVAHLAR OLSUN

Zara(Nesecik) - Bekledimde Ne Oldu
Zara(Nesecik) - Dereler
Zara(Nesecik) - Dertli Dertli
Zara(Nesecik) - Eyvahlar Olsun
Zara(Nesecik) - Gordugun Gibi
Zara(Nesecik) - Gozum Kor Olsun
Zara(Nesecik) - Kavak Dibi
Zara(Nesecik) - Kim Ne Bilir
Zara(Nesecik) - Mecnunun Oldum
Zara(Nesecik) - Nikahli Olalim
Zara(Nesecik) - O Gunden Sonra
Zara(Nesecik) - Sen Affetsen Ben Affetmem
Zara(Nesecik) - Seni Vicdanin Affetsin
Zara(Nesecik) - Sevda Gozlum 


İNDİR


ZARA-NEŞECİK-GURBET-AĞLA SEVGİLİM

Nesecik - Adana Kizlari
Nesecik - Agla Sevgilim
Nesecik - Dersini Almista
Nesecik - Dost Varmi Ki
Nesecik - Garipsin
Nesecik - Girme Kalbime
Nesecik - Gitme
Nesecik - Gurbet
Nesecik - Nesem
Nesecik - Seninle
Nesecik - Yeter


İNDİRNEŞECİK-91-ÇEK KARA TREN


Zara(Nesecik) - Alin Yazim
Zara(Nesecik) - Anam
Zara(Nesecik) - Aya Sordum
Zara(Nesecik) - Cek Kara Tren
Zara(Nesecik) - Dunya Duzenini Bozmus
Zara(Nesecik) - Istanbul Sokaklari
Zara(Nesecik) - Kalpsiz
Zara(Nesecik) - Mapushane
Zara(Nesecik) - Sebebi Sensin
Zara(Nesecik) - Sen Sen
Zara(Nesecik) - Sen Yoksan Eger
Zara(Nesecik) - Vazgectim Senden


İNDİR


ZARA-NEŞECİK-TAPTIĞIM ALLAH SEVDİĞİM SENSİN

Zara(Nesecik) - Allah Allah
Zara(Nesecik) - Beceremedim
Zara(Nesecik) - Beni Sen Kurtar Allahim
Zara(Nesecik) - Girme Kalbime
Zara(Nesecik) - Gitme
Zara(Nesecik) - Muhabbet
Zara(Nesecik) - Seninle
Zara(Nesecik) - Sevgilim Ol
Zara(Nesecik) - Taptigim Allah Sevdigim Sensin
Zara(Nesecik) - Yaram Sara
Zara(Nesecik) - Yeter Artik Yeter


İNDİR

ZARA-NEŞECİK-YAŞAMAK BU DEĞİL

Zara(Nesecik) - Elveda Mutluluklar
Zara(Nesecik) - Geceler Yarim Oldu
Zara(Nesecik) - Helal Et Hakkini
Zara(Nesecik) - Kadersiz
Zara(Nesecik) - Karsiliksiz Sevenlere
Zara(Nesecik) - Sevda Yuklu Kervanlar
Zara(Nesecik) - Söz Veriyorum
Zara(Nesecik) - Unutursun Diye
Zara(Nesecik) - Yasamak Bu Degil
Zara(Nesecik) - Yollar Seni


İNDİRZARA-NEŞECİK-GARİBİM

Annem
Hastane Önü
Asker Yolu Beklerim
Garibim
Gurbette Ömrüm Geçti
Kar Tanesi
Sebebi Sensin
Ayrýlýk Kolay Deðil
Nisan Yaðmuru
Acýmasýz Dünya
Günün Birinde
Her Sevgide Bir Ah
Yeniden Doðabilsem

İNDİR
ZARA-NEŞECİK-ACIMASIZ DÜNYA

Zara(Nesecik) - Acimasiz Dünya
Zara(Nesecik) - Asker Yolu Beklerim
Zara(Nesecik) - Ayrilik Kolay Degil
Zara(Nesecik) - Gurbette Ömrüm Gececek
Zara(Nesecik) - Günün Birinde
Zara(Nesecik) - Hastane Önünde Incir Agaci
Zara(Nesecik) - Kar Tanesi
Zara(Nesecik) - Nisan Yagmuru
Zara(Nesecik) - Terk Etmek Ne Kadar Kolay
Zara(Nesecik) - Yeniden Dogabilsem

İNDİR


ZARA-ORJÝNAL KLÝPLERÝ


ZARA-SALAVATI ÞERÝF KLÝBÝ


ZARA-BENÝ UNUTMA KLÝBÝ


ZARA-ÞAD OLUP GÜLMEDÝM KLÝBÝ


ZARA-AH ÝSTANBUL KLÝBÝ


ZARA-BÝRDEN BÝRE KLÝBÝ


ZARA-BOÞ ÇERÇEVE KLÝBÝ


ZARA-BU GECE KLÝBÝ


ZARA-CEYRAN KLÝBÝ


ZARA-EKLEMEDÝR KOCA KONAK KLÝBÝ


ZARA-ELÝF DEDÝM KLÝBÝ


ZARA-HASRETÝNDEN YANDI GÖNLÜM KLÝBÝ


ZARA-KALENÝN DÝBÝNDE BÝR TAÞ OLAYDIM KLÝBÝ


ZARA KIZIM DÝYOR KLÝBÝ


ZARA-AVUNTU-ÖTME BÜLBÜL KLÝBÝ


ZARA-SARMAÞIK GÜLLERÝ-1 KLÝBÝ


ZARA-SARMAÞIK GÜLLERÝ-2 KLÝBÝ


ZARA-BÝR FIRTINA TUTTU BÝZÝ KLÝBÝ


ZARA-SELE GÝTTÝ(AÐIT) KLÝBÝ


ZARA-SIR DÜÐÜMLÜ AHIMDA KLÝBÝ


ZARA-UYAN EY GÖZLERÝM GAFLETTEN UYAN KLÝBÝ


ZARA-WÝTHOUT YOU KLÝBÝ


ZARA-ZEYTÝN YAÐLI-GELÝN NAZLANMASI KLÝBÝ


ZARA-YANDI BAÐRIM KLÝBÝ


ZARA-SABAHIN SEHERÝNDE KLÝBÝ

3 yorum:

  1. ELLERİNE AMEĞİNE SAĞLIK ALLAHINA KURBAN SENİN

    YanıtlaSil
  2. Bütün albümleri sorunsuz indirdim eline emeğine sağlık kardeşim...

    YanıtlaSil
  3. teşekkürler kardeşim adamımsın ... S.S <3

    YanıtlaSil